in1dag 

Wilt u alstublieft altijd uw
Actueel Medicatieoverzicht
(AMO)
meenemen naar het
ziekenhuis?
Dit is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

 
 
 » Nieuws
19|02|18 - 16|12|15

Ziekenhuis goed ingericht voor ouderen: Tergooi verwerft keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Tergooi heeft het keurmerk ‘seniorvriendelijk ziekenhuis 2015-2016' verworven. Het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitseisen die de samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG samen met ouderen hebben opgesteld. Bestuursvoorzitter Ruurd Jan Roorda is trots op het keurmerk: ‘De ouderenzorg is voor ons al jarenlang een belangrijk speerpunt. Dit keurmerk bevestigt dat Tergooi goed is ingericht voor ouderen. Een grote wens van ons ziekenhuis gaat hiermee in vervulling.'

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig, maar voor ouderen is het vaak extra moeilijk. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen als gevolg van een ziekenhuisopname meer risico op blijvend functieverlies. Uit landelijke cijfers blijkt dat dit functieverlies voorkomt bij een of twee van de drie mensen die 70 jaar of ouder zijn.

Veel van deze ongewilde achteruitgang kan worden voorkomen als ziekenhuizen goed zijn ingericht op ouderen. Dit betekent niet alleen dat het gebouw toegankelijk is voor ouderen, dat er een speciale opnameafdeling is voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook dat een geriatrisch team aanwezig is dat speciale aandacht heeft voor ouderen die dit nodig hebben op alle afdelingen in het ziekenhuis.

Ook moet de zorg na ontslag goed zijn georganiseerd door middel van goede afspraken over medische, verpleegkundige en medicatie overdracht. Tenslotte moeten voor ouderen specifieke voorzieningen zijn getroffen zoals een geheugenpoli en een onderzoekspoli waarbij alle benodigde onderzoek op een dag gebeurt.

Geriatrische Traumatologie Unit
Tergooi heeft bovenop de genoemde faciliteiten ook een Geriatrische Traumatologie Unit. Op deze afdeling worden mensen opgenomen van 70 jaar en ouder met een heupfractuur. Hier werkt de chirurg/orthopeed intensief samen met de geriater om alle medische problemen van de oudere de juiste aandacht te geven.

Na een jaar blijkt de afdeling erg succesvol: er lijken minder complicaties te ontstaan, maar het gemiddeld aantal ligdagen van deze groep patiënten is teruggebracht van 11 naar ruim 4 dagen, mede door een uitstekende samenwerking met omliggende verpleeghuizen. Ze zijn dus sneller thuis of op een revalidatieplek om verder te revalideren, waardoor ook het risico van functieverlies als gevolg van de ziekenhuisopname vermindert.

15 kwaliteitsonderdelen
Samenwerkende ouderenorganisaties hebben samen met de ouderen 15 kwaliteitsonderdelen geformuleerd. De eisen zijn strenger dan vorig jaar. Tergooi scoorde honderd procent op de onderdelen ‘Specifieke maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek', ‘coördinatie van zorg en één aanspreekpunt', ‘stimuleren eigen regie en participatie ouderen', speciale maatregelen op de spoedeisende hulp voor ouderen', continuïteit van zorg' en ‘begeleiding in de laatste levensfase'.

Ongeveer 55 van de 120 ziekenhuizen in Nederland hebben dit jaar het keurmerk behaald.

Laatst gewijzigd op: 07-09-2015