Cliëntenraad van Tergooi

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan dat de algemene belangen van de cliënten van Tergooi behartigt en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dit gedeelte van de Tergooi-website.


Een bezoek aan het ziekenhuis gaat vaak gepaard met veel indrukken. Van de verleende zorg tot praktische zaken zoals de informatievoorziening. Het is belangrijk dat u over alle aspecten rond uw bezoek tevreden bent. De missie van de cliëntenraad is om de algemene belangen van cliënten te behartigen: patiënten, begeleiders of bezoekers van het ziekenhuis Tergooi.

De onafhankelijke cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Samen bekijken ze Tergooi continu door de bril van de patiënt. Ze volgen nauwlettend het beleid en de actualiteiten die invloed kunnen hebben op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Op basis van informatie van het ziekenhuis, de literatuur en de ervaringen van cliënten vormen wij ons een mening. Kan iets nog beter voor de cliënt? Dan maakt de cliëntenraad zich daar hard voor.

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Laatst gewijzigd op: 30-11-2016
 Patiënten- informatie