Veelgestelde vragen
over de VRE-bacterie

De VRE-bacterie

1. Wat is een VRE-bacterie?

VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok, dat betekent dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor de gangbare antibiotica. Van nature komen enterokokken voor in de darmen.

2. Waar komt de VRE-bacterie vandaan?

VRE-stammen circuleerden sinds de jaren ’90 in Europa vanwege het gebruik in de veeteelt van een antibioticum (Avoparcine), verwant aan Vancomycine. Een EU-verbod op het gebruik van dit middel leidde tot een sterke afname van VRE’s in Europa. In de VS komen nog steeds veel VRE’s voor op de Intensive Care afdeling. In Nederland zijn ook al eerder verspreidingen van VRE geweest, vooral op ziekenhuisafdelingen met een hoog vancomycinegebruik.

3. Er wordt ook wel gesproken over de minder gevoelige ziekenhuisbacterie. Wat betekent dat?

Minder gevoelig betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica. Ziekenhuisbacterie is een verzamelnaam voor bacteriën die vaak infecties geven bij patiënten in het ziekenhuis. Ze komen veel voor in een ziekenhuisomgeving waar ze met veel antibioticagebruik en zwakke patiënten goed gedijen.

4. Is deze bacterie gevaarlijk? Kan ik ziek worden van deze bacterie?

Nee, de bacterie zelf is niet ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Enterokokken komen bij iedereen voor in de darm zonder dat men daar iets van merkt. Vooral bij ernstig zieke patiënten met een infuus of een katheter (slangetje in het lichaam) kunnen ze soms een ontsteking veroorzaken. Normaal gesproken kunnen we deze infecties goed behandelen met antibiotica.

5. Wat doet de VRE-bacterie dan?

Bij gezonde mensen doet deze bacterie niets. Voor mensen die een infectie hebben, bijvoorbeeld aan de urinewegen, is hij ook niet gevaarlijk, maar wordt behandeling wel bemoeilijkt doordat de gangbare antibiotica niet goed werken. Er moet dan gebruik gemaakt worden van andere antibiotica, die moeilijker toe te dienen zijn of meer bijwerkingen veroorzaken.

6. Kun je VRE ergens aan herkennen, bijvoorbeeld koorts of diarree?

Nee, als je de bacterie in de darm bij je draagt, geeft deze geen klachten. Pas wanneer de VRE op een plaats in het lichaam komt, waar hij van nature niet hoort, kan hij klachten geven. Een voorbeeld hiervan is een blaasontsteking; deze kan optreden wanneer de VRE onverhoopt in de blaas terecht komt.

7. Ik heb diarree, komt dit door VRE?

Nee, de VRE-bacterie veroorzaakt geen diarreeklachten. Diarree kan veel verschillende oorzaken hebben. Diarree kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door medicijnen.

8. Wat als je een beetje verzwakt bent, bijvoorbeeld door een griep? Is VRE dan gevaarlijk?

Nee, het betreft eigenlijk vooral mensen met ernstig onderliggend lijden, die bedlegerig zijn of al in het ziekenhuis of verpleeghuis liggen.

Ziekenhuisbezoek

9. Ik bezoek binnenkort iemand die in Tergooi ligt. Moet ik mij zorgen maken?

U kunt onze locaties gewoon bezoeken. Daar waar nodig, wordt u gewezen op extra hygiënemaatregelen. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.

10. Ik moet binnenkort worden opgenomen in Tergooi. Moet ik mij zorgen maken?

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u gevaar loopt op besmetting met de VRE. Besmette patiënten worden geïsoleerd verpleegd.

11. Ik heb binnenkort een afspraak op de polikliniek in Tergooi. Moet ik mij zorgen maken?

U kunt onze locaties gewoon bezoeken. Daar waar nodig, wordt u gewezen op extra hygiënemaatregelen. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.

12. Ik moet een operatie ondergaan. Kan deze gewoon doorgaan?

De zorg in ons ziekenhuis gaat gewoon door, maar in verband met de extra hygiënemaatregelen kan het voorkomen dat een operatie of opname wordt uitgesteld (spoedoperaties gaan altijd door). Als uw opname niet doorgaat, wordt u hierover geïnformeerd. Ook als u (mogelijk) VRE-drager bent, kan de operatie gewoon doorgaan. Wel worden er voor en tijdens de operatie extra (hygiëne-) maatregelen genomen door de medewerkers.

Risicogroepen

13. Wie zijn mogelijk drager van de VRE-bacterie? Wat zijn de risicogroepen?

Alleen patiënten die de komende weken van ons een brief krijgen, behoren tot de risicogroep. Heeft u in de periode van 1 augustus tot en met 28 oktober op de Acute Opname Afdeling of verpleegafdeling Chirurgie (A1) in Tergooi locatie Hilversum gelegen, zult u van ons een brief ontvangen. Wanneer u geen brief ontvangt, behoort u niet tot de risicogroep. Als u hier vragen over heeft, kunt u mailen naar infectiepreventie@tergooi.nl.

14. Wat gebeurt er met de patiënten die de bacterie mogelijk bij zich dragen?

De patiënten die mogelijk VRE-drager zijn, krijgen van ons een brief. In deze brief staat onder andere een telefoonnummer waar deze patiënten terecht kunnen met vragen. Ook biedt Tergooi mogelijkheid een onderzoek te laten doen naar eventueel VRE-dragerschap.

15. Ik heb een brief van het ziekenhuis ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Heeft u een brief ontvangen van Tergooi, dan adviseren wij u de stappen te nemen, zoals beschreven staan in de brief.

16. Wat als ik mogelijk drager ben en opgenomen moet worden in een ander ziekenhuis?

Om verspreiding in een ander ziekenhuis te voorkomen, vragen wij u bij eventuele opname of bij een polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis te melden dat u (mogelijk) VRE-drager bent. Als u via ons wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, lichten wij het ziekenhuis in.

Onderzoek op dragerschap

17. Waar kan ik me melden als ik een onderzoek wil?

In de brief die patiënten ontvangen, staat beschreven hoe u zich aan kunt melden voor het onderzoek.

18. Hoe gaat het onderzoek in z’n werk?

Bij het onderzoek naar de VRE-bacterie zal met een wattenstaafje een uitstrijk van de anus gemaakt worden voor kweekonderzoek. Om VRE-dragerschap definitief uit te sluiten moet dit onderzoek vijfmaal worden herhaald.

19. Kan ik ook zelf thuis een kweek afnemen en opsturen naar Tergooi?

Als u zelf in staat bent met een wattenstaafje een anusuitstrijkje af te nemen, dan kan het onderzoek thuis plaatsvinden. De kweekmaterialen kunt u dan in een speciale envelop terugsturen naar het ziekenhuis. Wanneer u thuis het onderzoek uitvoert, krijgt u bij de kweekmaterialen speciale enveloppen en een instructiebrief.

20. Kan ik het onderzoek ook bij mijn huisarts laten doen?

Ja dat kan. Veel huisartsen nemen inventarisatiekweken af. Het is wel belangrijk dat de huisarts een anuskweek afneemt en op het aanvraagformulier vermeldt dat het een VRE-dragerschapsonderzoek betreft. Huisartsen kunnen kweeksets en kweekinstructies opvragen bij Infectiepreventie Tergooi.

21. Wat als ik niet in staat ben om naar het ziekenhuis te komen. Zijn hiervoor oplossingen?

Als u zelf in staat bent met een wattenstaafje een anusuitstrijkje af te nemen, dan kan er met u worden afgesproken dat u de kweken zelf thuis afneemt en opstuurt naar Tergooi voor onderzoek.

22. Er zijn bij mij kweken afgenomen. Hoe ontvang ik de uitslag van de kweken?

Als de uitslag positief is, dat wil zeggen dat de VRE-bacterie bij u gevonden is, wordt u hierover per brief geïnformeerd. Als de uitslag negatief is, wil dat zeggen dat u geen drager bent van de VRE-bacterie. Ook dan ontvangt u schriftelijk bericht. Dit bericht ontvangt u 3 tot 6 weken na uw laatste screening.

Uitslag positief / VRE-drager

23. Wat gebeurt er als ik VRE-drager blijk te zijn?

Als blijkt dat u de VRE-bacterie bij u draagt, dan wordt hiervan melding gemaakt in uw dossier. Bij (vervolg)opname in het ziekenhuis zijn dan isolatiemaatregelen van toepassing. Dit houdt in dat u op een éénpersoonskamer wordt opgenomen en dat de medewerkers bij contact met u of uw directe omgeving handschoenen en een schort dragen.

24. Als uit onderzoek blijkt dat ik drager ben van de VRE-bacterie. Wat dan? Hoe kom ik er weer vanaf?

Als u gezond bent, zal de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer verdwijnen uit het lichaam. Dit kan tussen de paar weken tot twee jaar duren. U hoeft hiervoor geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreidt en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, dient u goede hygiëne in acht te nemen (handen wassen na toiletgebruik). Als u drager bent van de VRE-bacterie heeft dit alleen gevolgen bij opname in een ziekenhuis/verpleeghuis of intensief contact met ernstig zieke mensen. In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem.

25. Hoe lang duurt het tot de bacterie uit mijn lichaam is verdwenen?

Er is helaas nog niet veel bekend over hoelang patiënten de bacterie bij zich blijven dragen. De schatting is dat dit per patiënt wisselt en het tussen enkele weken tot jaren kan duren. Het is niet mogelijk om de dragerschapsduur te verkorten door een behandeling.

Verspreiding

26. Hoe verspreidt de VRE-bacterie zich?

De bacterie verplaatst zich door direct contact (handen) of via voorwerpen. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen.

27. Ik ben opgenomen geweest in Tergooi en ik heb geen brief ontvangen. Moet ik me dan toch zorgen maken? Wat moet ik doen?

Ontvangt u geen brief van het ziekenhuis, dan hoeft u niets te doen. U behoort dan niet tot de risicogroep en u hoeft dus ook niet bang te zijn dat u besmet bent met de VRE-bacterie.

28. Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?

In de thuissituatie vormt de VRE geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van de VRE en u thuis wijkzorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren, zodat zij maatregelen kunnen nemen om eventuele besmetting van andere patiënten te voorkomen. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen.

29. Mijn familie heeft mij de afgelopen tijd bezocht tijdens mijn verblijf op een afdeling waar verspreiding van VRE heeft plaatsgevonden. Moeten zij zich ook laten testen?

Nee, het onderzoek betreft alleen patiënten zelf. VRE-dragerschap is namelijk geen probleem voor gezonde mensen. Alleen bij mensen met een zeer sterk verminderde weerstand kan de VRE-bacterie problemen geven in de behandeling, omdat de gangbare antibiotica niet goed hun werk kunnen doen.

30. Is de VRE-bacterie gevaarlijk voor zwangere vrouwen en/of het ongeboren kind?

Nee, de VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor zwangere vrouwen en/of het ongeboren kind.