Gezondheidsstudio
geïntegreerd in Tergooi

De activiteiten van de Gezondheidsstudio per 2020 geïntegreerd in Tergooi

De Gezondheidsstudio houdt per 2020 op te bestaan. De gezondheidsbevorderende activiteiten zullen voortaan worden uitgevoerd onder de vlag van Tergooi. Zo wordt de boodschap dat Tergooi naast de behandeling van ziekten ook werkt aan preventie extra duidelijk. De website van de Gezondheidsstudio wordt opgeheven en het verkeer zal worden doorgestuurd naar de website van Tergooi. Ook zal een deel van de content verhuizen naar de website van Tergooi.

 

De plek bij uitstek om patiënten te informeren over gezondheidspreventie is het platform van Tergooi. Gebleken is dat informatie en activiteiten rondom de Gezondheidsstudio met name mensen aansprak die al ‘gezondheidsbewust’ zijn. Door voortaan de informatie en activiteiten over gezondheidspreventie te verweven ‘in Tergooi’ zal de groep van minder gezond levende patiënten en inwoners beter worden bereikt. De gezondheidspreventie informatie en activiteiten zullen een mix gaan vormen met de bestaande informatiestroom in Tergooi. Hierdoor zullen patiënten in Tergooi vaker in contact komen met gezondheidspreventieve informatie.

Gezondheidsevenementen als hartrisicochecks (Dress Red Day) en de huidchecks (dermatologie) kunnen rechtstreeks worden gekoppeld aan afdelingen. Hierdoor kunnen afdelingen hun preventieve inspanningen duidelijker en logischer onderstrepen. Zo wordt de boodschap dat er in Tergooi naast de behandeling van ziekten ook wordt gewerkt aan preventie extra duidelijk.