Kinder-
fysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kliniek

De kinderfysiotherapeut kan door de kinderarts worden ingeschakeld wanneer uw kind op de kinderafdeling verblijft.

Zij behandelt kinderen na bijvoorbeeld een operatie aan de enkel, knie of heup om opnieuw te leren lopen. Daarnaast behandelt ze kinderen die met longproblemen zijn opgenomen en daarbij ademhalingsoefeningen nodig hebben .

Indien uw baby opgenomen is op de couveuseafdeling in verband met een vroeggeboorte onder de 34 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht onder de 1500 gram, dan zal de kinderfysiotherapeut u in het ziekenhuis van de eerste adviezen voorzien gericht op de ontwikkeling van uw baby.

Wanneer er na een bevalling sprake is van het verminderd bewegen van een armpje (erbse parese), een sleutelbreenbreuk of een breuk van de bovenarm, krijgt u van de kinderfysiotherapeut adviezen hoe u uw baby het beste kunt hanteren.

Naast bovenstaande redenen kunnen er nog andere redenen zijn om de kinderfysiotherapeut in te schakelen zoals bijvoorbeeld: een afwijkende motorische ontwikkeling, een voorkeurshouding, hyperventilatie en somatisch onbegrepen lichamelijke klachten.

Uw behandelend kinderarts bepaalt of kinderfysiotherapie nodig is.

Wanneer het nodig is dat kinderfysiotherapie in de thuissituatie wordt doorgezet, zal de kinderfysiotherapeut u hier advies over geven en zo nodig een overdracht doen naar een kinderfysiotherapeut bij u in de buurt.

Polikliniek

De kinderfysiotherapeut kan op verwijzing van de behandelend kinderarts kinderen behandelen op de polikliniek Fysiotherapie of in het geval van een baby kan de behandeling thuis plaatsvinden. Daarnaast kan het zijn dat de kinderfysiotherapeut uw kind onderzoekt op de kinderpoli in een gezamenlijk consult met de kinderarts.

Neonazorgpoli

Op de neonazorgpoli worden baby’s die onder een zwangerschapsduur van 34 weken en/of een geboortegewicht van 1500 gram geboren zijn gedurende 3,5 jaar gevolgd door kinderarts, kinderfysiotherapeut en logopedist. Daarnaast worden in deze poli ook baby’s gevolgd die een moeilijke start hebben gehad bij de geboorte.

Tijdens de controle doet de kinderfysiotherapeut een motorisch onderzoek naar de ontwikkeling van uw baby en geeft zo nodig adviezen.

Controle op de polikliniek kindergeneeskunde

De kinderfysiotherapeut onderzoekt uw baby samen met de kinderarts wanneer er na de bevalling sprake is van het verminderd bewegen van een armpje (erbse parese), een sleutelbreenbreuk of een breuk van de bovenarm.

De behandelend kinderarts kan uw kind voor behandeling naar de afdeling Fysiotherapie verwijzen bij de volgende indicaties:

  • In kaart brengen van de motorische ontwikkeling.
  • Een afwijkende motorische ontwikkeling
  • Een voorkeurshouding en/of afplatting van de schedel
  • Motorische ontwikkeling bij een syndroom zoals bijvoorbeeld Down Syndroom
  • Dysfunctional breathing of hyperventilatie
  • Inspanningsgerelateerde klachten
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • Somatisch onbegrepen lichamelijke klachten / conversie

Naast bovenstaande indicaties kunnen er nog andere indicaties zijn voor een verwijzing naar de afdeling Fysiotherapie van Tergooi.

Het kinderfysiotherapieteam van Tergooi bestaat uit: Daphne Verkerk – ten Kroode, Margreet Sanders en Eline Smit.

 

Contact