Dialysecentrum Tergooi

Over Dialysecentrum Tergooi

Dialysecentrum Tergooi heeft twee locaties. Eén in het ziekenhuis (Dialysecentrum 1, de afdeling van het ziekenhuis op D0) en Dialysecentrum 2 vlakbij parkeerplaats P2 (zie onderstaand kaartje).

Van twee locaties naar één

Dialysecentrum Tergooi heeft momenteel 2 locaties, beide in Tergooi MC, locatie Hilversum.
In de nieuwbouw wordt alle zorg voor dialysepatiënten gehuisvest op 1 afdeling, op de 3e verdieping van bouwdeel D.

  • Op locatie Dialysecentrum 1 (D0) kunnen patiënten terecht die meer zorg nodig hebben of die moeten worden opgenomen.
  • Op locatie Dialysecentrum 2 worden dialysepatiënten behandeld die geen directe ziekenhuiszorg nodig hebben. We streven ernaar iedereen zoveel mogelijk actief bij de behandeling te betrekken. Ook kunt u hier opgeleid worden voor thuishemodialyse.
  • Patiënten die thuis dialyseren komen ook in het ziekenhuis voor hun afspraken; op de polikliniek Nefrologie, locatie Hilversum, poli 87.

Onze dialyseverpleegkundigen werken op beide locaties.

Wat is dialyse?

Voordat u start met dialyseren, geven wij uitleg over de verschillende mogelijkheden van dialyseren. Dit gebeurt op de polikliniek Nefrologie.

Dialyseren kan op twee manieren:

  • Hemodialyse (HD): via een ‘kunstnier’ en een dialyseapparaat. Dit kan thuis of op de dialyse afdeling.

Bij hemodialyse filtert een kunstnier in een machine uw bloed. De machine sluiten wij aan op een bloedvat. Hiervoor plaatsen wij vooraf via een operatie een shunt in een van uw armen of een katheter (slangetje) in een groot bloedvat in de hals of de lies.

Ook bij peritoneaal dialyse (PD) wordt de werking van uw nieren overgenomen. Dit gebeurt niet door een kunstnier buiten het lichaam, maar door uw buikvlies. Bij peritoneaal dialyse laat u thuis een spoelvloeistof in de buikholte lopen. Het buikvlies wordt zo gebruikt als filter. Deze vorm van dialyse wordt ook wel buikspoeling genoemd. De chirurg plaatst hiervoor vooraf een katheter in uw buik.

Als u thuis via peritoneale dialyse dialyseert komt u op de Dialyse-afdeling regelmatig op controle.

Op de polikliniek Nefrologie informeren wij u graag over de voor- en nadelen van de verschillende dialyse mogelijkheden.

De eerste dialysebehandeling

Voor de eerste dialysebehandeling wordt u soms een dag en een nacht opgenomen in het ziekenhuis. De eerste dialyse gebeurt op een aparte kamer. De dialyseverpleegkundige sluit u in alle rust aan op de dialyseapparatuur. U krijgt alle informatie over de behandeling.

Hoe ziet het dialyseschema eruit?

De dialyse start of ’s ochtends of ’s middags. Op basis van uw voorkeur en de beschikbare plaatsen delen wij u in bij de ochtend- of middaggroep. Soms is het mogelijk om halverwege de dag te dialyseren. Over het algemeen dialyseert u drie keer per week en heeft u twee verschillende mogelijkheden.
1. Dialyseren op maandag, woensdag en vrijdag
2. Dialyseren op dinsdag, donderdag en zaterdag.
Soms zijn er meer dialyses nodig. Die vinden dan plaats op de tussenliggende dagen.

Activiteiten in het Dialysecentrum

Tijdens uw dialysebehandeling bent u ongeveer vier uur in het dialysecentrum. U kunt televisiekijken, de krant lezen, een spelletje spelen of gebruikmaken van een van de iPads die speciaal voor u beschikbaar zijn. Er is wifi beschikbaar. Ook kunt u tijdens de dialysebehandeling meedoen aan een beweegprogramma. Zo kunt u met een dialysefiets in uw dialysestoel uw conditie op peil houden en zorgen dat afvalstoffen beter uit het lichaam kunnen worden gehaald.

Wachttijd Dialysecentrum

De wachttijd voor Dialysebehandelingen is op dit moment 0 dagen.

Het team

Nefrologen

Op de dialyse-afdeling werken vijf “internist-nefrologen”. Dit zijn artsen die internist zijn en gespecialiseerd zijn in nieraandoeningen. Iedere dag is een van de nefrologen aanwezig op de dialyse afdeling. U kunt altijd – ook buiten uw dialyse om – een gesprek aanvragen met uw nefroloog.

Dialyseverpleegkundigen

Op de dialyse-afdeling van Tergooi MC werken ongeveer 30 dialyseverpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor nierpatiënten. Ze sluiten de dialyseapparatuur aan en begeleiden en verzorgen u tijdens de dialyse. De dialyseverpleegkundigen verzorgen zowel de dialysebehandeling als de bewaking volledig. Ook verrichten deze verpleegkundigen de begeleiding van thuisdialyse. U krijgt te maken met een vaste groep verpleegkundigen. Zij zijn op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Binnen deze groep zijn twee verpleegkundigen uw vaste aanspreekpunt. U hoeft dus niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen.

Maatschappelijk werker

Als dialysepatiënt krijgt u te maken met grote veranderingen op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. Met de maatschappelijk werker kunt u bijvoorbeeld praten over uw situatie thuis, op uw werk, thuiszorg, financiën, vakantie, relatieproblemen en seksualiteit.

Diëtisten

Een goede voeding is tijdens de dialysebehandeling belangrijk. De diëtist stelt in overleg met u een persoonlijk dieetadvies op. De diëtisten houden rekening met uw eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden.

Medewerker medische technologie

De medewerker medische technologie kent de technische werking van de apparatuur en zorgt voor het onderhoud zodat u veilig kunt dialyseren.

Teamleider en planners

De teamleider heeft de dagelijkse leiding over de afdeling. U kunt altijd bij hen terecht met vragen over de organisatie. De planners beantwoorden vragen over de dialyseplanning.

Missie en Visie

Missie
Dialysecentrum Tergooi biedt, aan mensen met nierfalen in regio Gooi en Omstreken, behandeling en begeleiding. Wij verzorgen peritoneale- en hemodialyse zowel in ons centrum als thuis. Ook verzorgen wij de begeleiding rondom niertransplantatie en de periode voorafgaand aan de dialyse. Kenmerkend zijn onze gastvrijheid, persoonlijke benadering en grote onderlinge betrokkenheid. Samen streven we naar een optimale kwaliteit van leven.

Visie
Samen met de patiënt zoeken wij naar de best passende zorg voor elk moment. In ons centrum worden patiënten uitgenodigd om zoveel mogelijk hun dialysebehandeling zelf uit te voeren.

Wij willen goede zorg verlenen. Dit houdt in dat onze patiënten zich veilig voelen en de regie in eigen hand kunnen houden, zodat de behandeling en begeleiding in hun leven inpasbaar zijn. Wij leveren hoog kwalitatieve zorg op ieder gebied van begeleiding en nierfunctie vervangende therapie, in een omgeving waar voortdurend gestreefd wordt naar optimale samenwerking, veiligheid en deskundigheid.

Om succesvol invulling te kunnen geven aan onze visie hebben we de inzet, capaciteit en enthousiasme van onze medewerkers nodig. Daarom willen we een inspirerende omgeving zijn waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en gestimuleerd worden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

We willen een overzichtelijke en goed doordachte, gestroomlijnde organisatie zijn waar goede zorg plaatsvindt en waarin faciliteiten van Tergooi MC binnen handbereik zijn.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Elke week overleggen de verschillende zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn uw situatie. We noemen dit het multidisciplinair overleg (MDO). Onze zorgverleners stemmen zo de zorg goed af op uw persoonlijke situatie, zodat u de behandeling krijgt die u nodig heeft. Uw arts of verpleegkundige vertelt u wat er tijdens dit overleg over uw behandeling besproken is.

Bezoek

Op dit moment is er 1 bezoeker per patiënt toegestaan tijdens de dialyse. Uitzonderingen zijn in onderling overleg mogelijk.

Bereikbaarheid

Tijdens en buiten openingstijden

Buiten de reguliere openingstijden zijn onze nefrologen voor spoedgevallen bereikbaar. In geval van nood belt u met de receptie van het ziekenhuis, telefoon 088 753 17 53. Vertel daarbij altijd dat u dialysepatiënt bent. Zij helpen u dan snel verder.

Ons team

Informatie over aandoeningen, onderzoeken en behandelingen

Patiënteninformatie
van deze afdeling

Acute situatie

Bel met de receptie T 088 753 1 753, geef aan dat u dialysepatiënt bent.

De receptionist verbindt u door met de afdeling, de dienstdoende arts-assistent of dienstdoende dialyseverpleegkundige (zo nodig neemt hij/zij contact op met de nefroloog).


Vakantiedialyse

Wilt u tijdelijk in ’t Gooi of omstreken verblijven vanwege een vakantie of familiebezoek?
U kunt voor hemodialyse en peritoneale dialyse terecht bij Dialysecentrum Tergooi.

Bel voor meer informatie: T 088 753 24 05 en vraag naar de teamleider van de dialyseafdeling.
Learn about our facilities in English, Deutsch or Français.


Uw mening telt

Heeft u een suggestie om onze zorg en service te verbeteren? Of wilt u ons een compliment geven of een klacht indienen? Laat het ons weten.


Videoconsult

Marieke Yo videoconsult
Nu ook mogelijk in Tergooi MC. Lees meer