Dialysecentrum Tergooi

Over Dialysecentrum Tergooi

Dialysecentrum Tergooi heeft twee locaties. Eén in het ziekenhuis (Dialysecentrum 1, de afdeling van het ziekenhuis op D0) en Dialysecentrum 2 vlakbij parkeerplaats P2 (zie onderstaand kaartje).

plattegrond-dialysecentrum1en2
Nieuwe locaties Dialysecentrum 1 en 2

Van twee locaties naar één

Sinds 1 juni 2020 werken beide locaties onder dezelfde naam, namelijk Dialysecentrum Tergooi BV. Vanaf maandag 19 oktober 2020 is locatie Oostereind gesloten en wordt dit Dialysecentrum 2; een nieuwe, tijdelijke plek, in afwachting van de oplevering van de nieuwbouw. Totdat de nieuwbouw gereed is, worden deze dialysestations gehuisvest in units die verbonden zijn met Tergooi Hilversum. In het verlengde van het gebouw waar het CBSL is gehuisvest worden daarvoor momenteel huisvestingsunits geplaatst. Dit wordt bouwdeel W.
In de nieuwbouw wordt alle zorg voor dialysepatiënten gehuisvest in bouwdeel D.

  • Op locatie Dialysecentrum 2 worden dialysepatiënten behandeld die geen directe ziekenhuiszorg nodig hebben. We streven ernaar iedereen zoveel mogelijk actief bij de behandeling te betrekken. Ook kunt u hier opgeleid worden voor thuishemodialyse.
  • Op locatie Dialysecentrum 1 (D0) (in het ziekenhuis) kunnen patiënten terecht die meer zorg nodig hebben of die moeten worden opgenomen.
  • Patiënten die thuis dialyseren komen ook in het ziekenhuis voor hun afspraken; op de  op de polikliniek Nefrologie.

Onze dialyseverpleegkundigen werken op beide locaties.

Wat is dialyse?

Voordat u start met dialyseren, geven wij uitleg over de verschillende mogelijkheden van dialyseren. Dit gebeurt op de polikliniek Nefrologie.

Dialyseren kan op twee manieren:

De eerste dialysebehandeling

Voor de eerste dialysebehandeling wordt u soms een dag en een nacht opgenomen in het ziekenhuis. De eerste dialyse gebeurt op een aparte kamer. De dialyseverpleegkundige sluit u in alle rust aan op de dialyseapparatuur. U krijgt alle informatie over de behandeling.

Activiteiten in het Dialysecentrum

Tijdens uw dialysebehandeling bent u ongeveer vier uur in het dialysecentrum. U kunt televisiekijken, de krant lezen, een spelletje spelen of gebruikmaken van een van de laptops die speciaal voor u beschikbaar zijn. De laptops hebben een draadloze internetverbinding. Ook kunt u tijdens de dialysebehandeling meedoen aan een beweegprogramma. Zo kunt u met een dialysefiets in uw dialysestoel uw conditie op peil houden.

Bezoek

De bezoektijden van het Dialysecentrum Tergooi zijn flexibel. Er mogen echter niet meer dan twee bezoekers per patiënt aanwezig zijn en nooit op het moment dat er aan- of afgesloten wordt.

Het team

  • Nefrologen
  • Dialyse verpleegkundigen
  • Maatschappelijk werkers
  • Diëtisten
  • Medewerkers medische technologie
  • Teamleider en planners

Missie en Visie

Missie
Dialysecentrum Tergooi biedt, aan mensen met nierfalen in regio Gooi en Omstreken, behandeling en begeleiding. Wij verzorgen peritoneale- en hemodialyse zowel in ons centrum als thuis. Ook verzorgen wij de begeleiding rondom niertransplantatie en de periode voorafgaand aan de dialyse. Kenmerkend zijn onze gastvrijheid, persoonlijke benadering en grote onderlinge betrokkenheid. Samen streven we naar een optimale kwaliteit van leven.

Visie
Samen met de patiënt zoeken wij naar de best passende zorg voor elk moment. In ons centrum worden patiënten uitgenodigd om zoveel mogelijk hun dialysebehandeling zelf uit te voeren.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Elke week overleggen de verschillende zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn uw situatie. We noemen dit het multidisciplinair overleg (MDO). Onze zorgverleners stemmen zo de zorg goed af op uw persoonlijke situatie, zodat u de behandeling krijgt die u nodig heeft. Uw arts of verpleegkundige vertelt u wat er tijdens dit overleg over uw behandeling besproken is.

Bezoek

De bezoektijden van het Dialysecentrum Tergooi zijn flexibel. Er mogen maximaal twee bezoekers per patiënt tegelijkertijd aanwezig zijn. Tijdens het visite lopen van artsen en verpleegkundigen en tijdens het aan- en afsluiten van de dialyseapparatuur verzoeken we het bezoek in de wachtruimte te wachten.

Bereikbaarheid

Tijdens en buiten openingstijden

Ook buiten de reguliere openingstijden zijn onze nefrologen bereikbaar. Bij de dienstdoende arts kunt u terecht met vragen of problemen die met uw dialysebehandeling te maken hebben. Bel buiten de openingstijden in geval van nood met de receptie van het ziekenhuis, telefoon 088 753 17 53. Vertel daarbij altijd dat u dialysepatiënt bent. Zij helpen u snel verder en zullen als eerste contact zoeken met de Spoedeisende Hulp.

Acute situatie

Bel met de receptie T 088 753 1 753, geef aan dat u dialysepatiënt bent.

De receptionist verbindt u door met de afdeling, de dienstdoende arts-assistent of dienstdoende dialyseverpleegkundige (zo nodig neemt hij/zij contact op met de nefroloog).

Patiëntenvoorlichting

Bekijk alle dialysecentrum patiëntenvoorlichting

Vakantiedialyse

Wilt u tijdelijk in ’t Gooi of omstreken verblijven vanwege een vakantie of familiebezoek?
U kunt voor hemodialyse en peritoneale dialyse terecht bij Dialysecentrum Tergooi.

Bel voor meer informatie: T 088 753 24 05 en vraag naar de teamleider van de dialyseafdeling.
Learn about our facilities in English, Deutsch or Français.

Videoconsult

Marieke Yo videoconsult
Nu ook mogelijk in Tergooi. Lees meer.