Oncologie

De zorg voor patiënten met kanker is een van onze speerpunten en ondergebracht in het Center of Excellence Oncologie. Eén op de drie mensen in de regio krijgt te maken met deze ziekte. Samen met u willen wij komen tot de best mogelijke oncologische zorg.

Over de afdeling Oncologie

Kanker is een ziekte die veel onzekerheid en emotie met zich meebrengt. Wij begrijpen dat voor u en uw naasten niet alleen goede medische zorg belangrijk is, maar ook een prettige begeleiding en goede ondersteuning. In Tergooi werken verschillende afdelingen intensief samen om u zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de diagnose en behandeling.

Op onze website vindt u informatie over de meest voorkomende kankersoorten, de begeleiding van specialistisch verpleegkundigen, zoals de oncologieverpleegkundige, de mogelijke behandelingen en maakt u kennis met het oncologisch team. Ook kunt u patiëntenvoorlichtingsmateriaal raadplegen.

Kankersoorten & Behandelingen

In Tergooi kunt u terecht voor een verschillende soorten kanker. Voor behandeling en onderzoek gaat u naar verschillende afdelingen. Voor

Krijgt u chemotherapie dan kunt u terecht op de Dagbehandeling Oncologie.

Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen:

In sommige gevallen werken de specialisten van Tergooi samen met specialistische centra zoals het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis/AVL of het AMC of UMC.

Chemotuin

Tergooi ligt in een parkachtige omgeving. Tergooi wil patiënten graag de mogelijkheid bieden om in de chemotuin van Tergooi, in een speciaal paviljoen, chemotherapie te ondergaan. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat een groene omgeving voor patiënten helend en troostend kan werken. Natuur werkt als een ‘pleister voor de geest’. Dankzij bomen, planten en gras herstellen mensen eerder van stress en voelen zij zich beter, in het Engels heet dit wel healing enviroment. Er is een afdak dat beschermt tegen zon en regen. In een aantal pilaren zitten vogelhuisjes en vlinderhotels. Naast iedere behandelstoel is een plek voor een begeleider. De cytostatica voor de behandeling worden binnen voorbereid, na het aanprikken gaan patiënten zelf naar buiten en nemen plaats in een van de behandelstoelen.

Samenwerking in de regio

Optimale ondersteuning tijdens diagnose en behandeling van mensen met kanker beperkt zich niet tot in het ziekenhuis alleen. Zo onderhoudt Tergooi bijvoorbeeld warme banden met inloophuis Viore. Ook heeft Tergooi heeft goede contacten en een intensieve samenwerking met de collega’s uit de specialistische kankercentra in de regio, zoals het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Amsterdam UMC.

Oncologieverpleegkundige

Bent u onder behandeling in verband met kanker, dan wordt u in de meeste gevallen door uw arts doorverwezen naar de oncologieverpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. De oncologieverpleegkundige heeft eigen spreekuren en werkt nauw samen met uw arts. Zij geeft u uitgebreide informatie over de behandeling en de gevolgen hiervan op uw dagelijkse leven. Tevens kunt u bij haar terecht voor uw vragen en begeleiding tijdens de behandelperiode. Juist in deze onzekere tijd kan de informatie, het advies of de ondersteuning u helpen. Natuurlijk zijn uw partner, familieleden of andere nauw betrokkenen welkom om mee te komen. De oncologieverpleegkundige is ook telefonisch of per e-mail oncologieverpleegkundigen@tergooi bereikbaar.

Ook heeft de oncologieverpleegkundige een coördinerende rol in het gehele traject en probeert zij voor u alles zo goed mogelijk te organiseren. Indien uw vragen of problemen niet door de oncologieverpleegkundige beantwoord of verholpen kunnen worden, kan zij u doorverwijzen naar de hiervoor gespecialiseerde zorgverleners zoals een diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker. Mocht u vragen hebben over patiëntenverenigingen, hulpmiddelen of vergoedingen dan kunt u de oncologieverpleegkundige raadplegen.

Palliatief Team

In Tergooi willen we dat iedereen met een ongeneeslijke ziekte optimale zorg krijgt. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen leveren, kunnen de zorgverleners de hulp inroepen van het palliatief team. Dit team bestaat uit artsen (oncoloog, geriater, cardioloog en anesthesioloog) en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Het palliatief team geeft adviezen aan uw arts en hoofdbehandelaar, het team neemt daarbij niet de behandeling over.
Lees meer over het Palliatief Team