Lactatiekundigen

Lactatiekundigen

In Tergooi werken twee lactatiekundigen. Zij zijn gespecialiseerd in borstvoeding. U kunt tijdens uw zwangerschap, tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en in de periode na uw ontslag bij hen terecht voor hulp en advies over of bij de borstvoeding.

Elke vier weken wordt er in Tergooi een informatieavond over borstvoeding voor aanstaande ouders gegeven.

Baby Friendly 

Tergooi is sinds 2010 in het bezit van het BFHI (Baby Friendly Hospital Initiatief) kwaliteitskeurmerk van de WHO/Unicef. In 2018 zijn we gestart met de transitie van de 10 vuistregels naar de 5 standaarden. Dit beleid is de basis waaruit de medewerkers van Tergooi werken, elkaar aanspreken en elkaar scholen. Waar we ook vanuit de regio op aangesproken kunnen worden. Baby Friendly is een uitgangspunt voor de ketenzorg in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Uitgangspunten:

  • Tergooi levert gezinsgerichte zorg. Waar mogelijk blijven moeder en baby bij elkaar vanaf geboorte tot het eerste half jaar. Moeder en eventuele partner worden gestimuleerd om, zover dat mogelijk is, zelf te kunnen zorgen voor hun baby.
  • Elk kind heeft recht op een optimale start in het leven, in overeenstemming met zijn fysiologische blauwdruk.
  • Ouders worden met respect behandeld met inachtneming van hun culturele achtergrond en ondersteund in hun eigen keuzes op grond van objectieve informatie zodat zij hun kinderen optimaal kunnen voeden in de eerste levensjaren.
  • Goede voedingsgewoontes, en in het bijzonder het geven van borstvoeding, zorgen voor optimale gezondheid van moeder en kind.
  • Het beleid betreft alle voeding (vast en vloeibaar) voor kinderen tot en met 24 maanden.

 

De 5 standaarden van Baby Friendly:

1    Organisatie (Beleid, scholing, prenatale informatie en ketenzorg)
2    Pasgeborene (Begeleiding goede start)
3    Praktijk (Informatie en praktijk van voeden)
4    Kind (Bijvoeding en voeding voor het oudere kind)
5    Hechting (Ouder- en kind nabijheid en zeggenschap van ouders)

Vergoeding zorgverzekeraar thuis

Zoekt u na het verblijf in het ziekenhuis een lactatiekundige die u kan begeleiden in de thuis situatie, kijkt u dan voor informatie op de site van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.
Hier vindt u gegevens over een lactatiekundige en contact gegevens voor een lactatiekundige bij u in de buurt. De meeste zorgverzekeraars vergoeden lactatiekundige zorg vanuit de aanvullende verzekering.

Onze lactatiekundigen

 

De lactatiekundigen van Tergooi: mevrouw L. Gresel-Deen en mevrouw G. Klaassen
De lactatiekundigen van Tergooi: mevrouw L. Gresel-Deen en mevrouw G. Klaassen